L’Ajuntament de Solsona convoca un procés de selecció per crear una borsa de treball d’arquitectes

L’objectiu no és cobrir una plaça, sinó disposar de candidats per a futures contractacions temporals per cobrir baixes o atendre necessitats urgents dels Serveis Tècnics municipals. Rosó Barrera és la regidora d’Urbanisme:

La borsa tindrà una vigència de dos anys, ampliable fins a tres. Un cop es constitueixi, cada cop que l’Ajuntament requereixi un arquitecte recorrerà al personal d’aquesta borsa per ordre de puntuació obtinguda en el procés selectiu. Quan es formalitzi el contracte, aquesta persona haurà d’encarregar-se de la redacció de plecs de clàusules tècniques per a concursos de redacció de projectes i contractació d’obra i la supervisió de temes de gestió urbanística, llicències i inspeccions. Així mateix, haurà de redactar projectes d’obres municipals i informes de llicències d’obres majors i controlar obres d’urbanització, entre d’altres tasques.

Per acollir-se a aquesta convocatòria cal tenir el títol de grau universitari d’arquitectura o equivalent. Es valorarà l’experiència professional i la formació. Les bases completes es poden descarregar del web ajsolsona.cat, pestanya l’Ajuntament a l’apartat d’ofertes d’ocupació. Actualment als Serveis Tècnics Municipals hi treballen dos arquitectes.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *