La Molsosa bonificarà bona part de la taxa d’obres a les construccions que incloguin plaques fotovoltaiques

L’Ajuntament ha aprovat provisionalment la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres per al proper exercici. Les construccions o obres en les quals s’incorporin sistemes per a l’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia solar per autoconsum tindran una bonificació del 95% de la taxa. Aquesta estarà condicionada al fet que les instal·lacions per producció de calor incloguin col·lectors que disposin de la corresponent homologació de l’Administració competent.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *