El coneixement desenvolupat els últims anys sobre patrons de propagació d’incendi és clau per facilitar l’extinció de grans incendis forestals

Ho ha dit aquest matí a La Central, Eduard Plana, cap del Grup de Política Forestal i Governança del Risc del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya. Sent conscients que conviurem amb grans incendis forestals i, de tant en tant, extrems, els encarregats de la gestió forestal prioritzen actuacions estratègiques que permetin facilitar l’extinció d’un incendi quan aquest esdevingui. En aquest sentit, és molt important el coneixement acumulat, que permet anticipar com es comportarà el foc i saber com s’ha de fer per reduir-ne el potencial i apagar-lo com més aviat millor. L’altre factor clau és la gestió forestal. Ho destaca Eduard Plana:

Amb tot, el cap del Grup de Política Forestal i Governança del Risc del CTFC reconeix que la velocitat en innovació, recerca i transferència i la capacitat del sistema d’integrar aquestes innovacions no coincideixen. Eduard Plana afirma que el fenomen dels incendis és complex, amb la majoria de solucions a llarg termini, que topen amb la diferent durada dels cicles polítics que fa que no sempre sigui fàcil integrar les innovacions. Plana posa de relleu que la recepta del que caldria fer està ben definida des de fa molts anys i que no tenim gaire temps per fer front als canvis derivats de l’increment de combustible als boscos i de l’escalfament del planeta. Malgrat això, reconeix que a Catalunya la comunitat d’incendis està molt alineada a nivell tècnic i amb molta comunicació i això facilita que hi hagi major capacitat d’incorporar les innovacions.

     

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *