L’Ajuntament de Solsona treu a concurs una plaça d’arqueòleg

Es tracta d’un lloc de treball vacant a temps parcial, per a un 20% de la jornada. Per accedir a aquesta plaça, cal ser graduat o llicenciat en arqueologia; història; història de l’art i arqueologia; història de l’art; història de l’art i gestió del patrimoni artístic i història; geografia i història de l’art o assimilables. La persona que ocupi aquest lloc de treball haurà d’informar llicències i expedients d’obres al nucli antic, masies i elements catalogats fora del centre històric, tramitar sol·licituds de permisos d’intervencions arqueològiques i direccions d’obra, controlar les obres de rehabilitació del nucli antic i elements de fora que estiguin catalogats i assessorar els tècnics particulars en temes de restauració o rehabilitació. Els aspirants hauran d’acreditar el nivell C1 de català i hauran de resoldre un o diversos casos pràctics per escrit relacionats amb el temari. Pel que fa als mèrits, es valorarà l’experiència en treballs d’arqueologia, ja sigui a l’administració local, en altres administracions o al sector privat. També es tindrà en compte la formació específica en el camp de l’arqueologia i les publicacions. Finalment, hauran de superar una entrevista personal. A banda de la persona que guanyi el concurs-oposició, els altres aspirants que superin el procés de selecció constituiran una borsa d’ocupació. Les persones interessades en aquesta plaça d’arqueòleg municipal tenen 20 dies hàbils per presentar les seves sol·licituds a partir de l’endemà de la publicació de l’anunci al Butlletí Oficial de la Província de Lleida. Les bases es poden consultar al tauler d’edictes de l’Ajuntament i a l’apartat d’Ofertes Laborals del web municipal.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *