L’Ajuntament de Solsona convoca una plaça de conserge per a les instal·lacions esportives

Per prendre part a aquest procés de selecció només es requereix el certificat d’escolaritat. El mateix concurs servirà per constituir una borsa de treball per cobrir possibles baixes o necessitats conjunturals.

Entres les funcions del conserge-vigilant esportiu hi ha l’atenció al públic, la vigilància i custòdia de les instal·lacions esportives i el seu material i l’obertura i el tancament de portes. Així  mateix, s’ha d’encarregar de fer un seguiment de l’estat de les instal·lacions de calefacció i climatització i la neteja de les sales i el magatzem, entre d’altres. Per tal de cobrir els set dies de la setmana, aquestes tasques es desenvolupen entre cinc persones.

Els aspirants hauran de superar un exercici de coneixement de la llengua catalana, una prova teòrica i una entrevista als 15 candidats amb millors puntuacions. Qui aprovi aquesta primera fase passarà a la de concurs, en què el jurat valorarà els mèrits. Es tindrà en compte haver realitzat feines similars i la titulació acadèmica.

Les persones interessades en aquest lloc de treball es poden descarregar les bases i la documentació necessària de l’apartat d’Ofertes d’Ocupació del web ajsolsona.cat. El termini per presentar-se es tancarà 20 dies hàbils després que es publiqui l’anunci al Diari Oficial de la Generalitat.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *