El Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural executa dues actuacions de restauració hidrològica a La Coma

Els treballs es duen a terme a les lleres dels rius Cardener i Mosoll, afluent del primer. Tenen com a objectiu aturar els processos d’erosió retenint sediments i estabilitzar els terrenys als marges de les lleres, en les zones on els substrats estan molt poc cohesionats i la coberta vegetal és molt fràgil.

La primera actuació és la construcció d’un dic de 6 metres d’alçada i 40 metres de secció de desguàs a la forest comunal “Muntanya Pedra”, de propietat municipal. Es tracta d’un punt on conflueixen les aigües de 34 hectàrees i permetrà fer front als processos d’erosió més greus a la capçalera del riu. A la part baixa d’aquest curs fluvial anteriorment ja s’havien construït 3 dics que generen uns efectes sobre l’estabilització dels vessants clarament visibles. Per poder accedir a aquest indret, cal arranjar un camí ja existent i construir un tram nou. En acabar, caldrà fer un repàs al camí, que haurà quedat malmès pel trànsit de camions. Aquesta actuació té un cost de prop de 292.000 euros.

L’altra intervenció és la quarta fase d’un projecte de restauració hidrològic forestal al riu Cardener a l’alçada del nucli de La Coma. En aquesta ocasió, es construirà una escullera de protecció amb llindars de fons als marges del riu. Serà en un tram de 400 metres, unint-los amb l’escullera ja existent. L’actuació també contempla la construcció de 3 dics amb estructures de fusta i pedra a la desembocadura del torrent del marge dret, a l’altura del Molí de Dalt. Finalment, es col·locarà una barana de fusta al costat del camí i es restaurarà la paret de pedra seca de sobre del vial. En aquest cas, les obres tenen un cost que frega els 400.000 euros.

Els treballs, licitats i contractats a través de l’empresa pública Forestal Catalana, s’allargaran fins a la tardor. El finançament l’assumeixen a parts iguals el Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural i els fons europeus FEDER.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *