Olius atorgarà ajuts directes a persones i entitats que promoguin activitats d’interès o utilitat pública al municipi

Se’n poden beneficiar persones físiques o jurídiques, preferentment empadronades o amb seu a Olius, que promoguin activitats d’oci, recreatives, esportives, culturals, benefico socials, fires o festes majors. L’import màxim de l’ajut és de 1.000 euros i caldrà executar l’actuació i justificar-la durant l’any en curs. En qualsevol cas, la subvenció no serà superior al 50% del cost de l’actuació. Qui hi estigui interessat ha d’adreçar una petició a l’alcalde a través del Registre General indicant la previsió de finançament i temporal de l’acció, la declaració que no hi ha cap prohibició per rebre la subvenció, l’acceptació de les normes de les bases i d’estar al corrent del compliment de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social. També cal aportar la documentació tècnica específica, ja siguin pressupostos, memòries o projectes. A més, cal que la persona sol·licitant acrediti l’existència d’una causa que justifiqui que l’actuació que es vol realitzar és d’interès o d’utilitat pública en els àmbits cultural, esportiu, social, econòmic o humanitari. També s’ha de justificar la necessitat de disposar d’aquest recurs específic per garantir la viabilitat de l’actuació que es vol realitzar. Podeu consultar les bases completes d’aquesta línia de subvencions a través del web olius.cat.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *