L’Ajuntament d’Olius treu a concurs dos llocs de treball

D’una banda, ofereix una plaça de tècnic d’administració general en règim de funcionari de carrera. És un lloc de treball a jornada completa en el qual haurà de realitzar tasques de suport a Secretaria-Intervenció relatives a l’assessorament jurídic i tramitació d’expedients de personal, urbanisme i contractació, entre d’altres. Per aspirar-hi, cal ser llicenciat en Dret, Ciències Polítiques i de l’Administració o Econòmiques o el títol de grau corresponent i acreditar el nivell C1 de català. Els candidats hauran de superar un qüestionari de 40 preguntes tipus test i contestar un o diversos casos pràctics per escrit. Pel que fa a la valoració de mèrits, es tindrà en compte l’experiència a l’administració local, altres administracions públiques o al sector privat; formació relacionada amb el lloc de treball; postgraus i mestratges; i competències en llengua catalana o tecnologies i comunicació.

D’altra banda, l’Ajuntament d’Olius busca un operari de brigada municipal. En aquest cas, cal disposar del graduat en ESO o escolar o de tècnic auxiliar o equivalent. També cal tenir el permís de conduir B i el carnet d’aplicador i manipulador de productes fitosanitaris. Els aspirants han d’acreditar el nivell B1 de català i respondre un qüestionari de 20 preguntes tipus test relacionades amb el coneixement del municipi d’Olius. Es valorarà l’experiència laboral dels últims 10 anys i la formació relacionada amb el lloc de treball. Les sol·licituds per a aquestes dues places s’han de tramitar, preferentment, a través del registre electrònic de l’Ajuntament d’Olius.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *