L’Ajuntament de Solsona treu a concurs una plaça d’oficial de brigada

Es tracta d’un lloc de treball a jornada completa de categoria C2 per cobrir una vacant per jubilació. Les persones interessades han d’acreditar el graduat escolar o en ESO o el de tècnic auxiliar, amb cicle formatiu de grau mitjà o equivalent. Les tasques que haurà de desenvolupar seran de construcció, reparació i manteniment d’obres tant a la via pública com a les dependències municipals. També haurà de col·laborar en el muntatge i desmuntatge de la infraestructura necessària per a la realització de festes populars i altres esdeveniments. El sou brut anual és de 22.500 euros.

El procés de selecció consistirà en una prova escrita, un qüestionari de 20 preguntes tipus test sobre les tasques a desenvolupar, i un exercici pràctic, en el qual en mitja hora haurà de realitzar algun treball en algun equipament municipal. Als aspirants que superin aquesta fase se’ls valoraran els mèrits. Es tindrà en compte l’experiència laboral dels últims 10 anys i la formació relacionada amb el lloc de treball. Si el tribunal ho considera necessari, se sotmetran a una entrevista personal. D’entre les persones que es presentin es constituirà una borsa de treball per cobrir vacants o substitucions durant dos anys. Es farà per ordre de la puntuació obtinguda en el procés selectiu.

Podeu consultar les bases completes de la plaça d’oficial de brigada a l’apartat d’Ofertes d’Ocupació del web ajsolsona.cat. Hi ha temps per presentar sol·licituds fins al 8 de novembre.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *