El Solsonès és la segona comarca catalana on més va augmentar la renda per habitant el 2018

Són dades fetes públiques per l’Institut d’Estadística de Catalunya, que per primera vegada ofereix dades dels municipis d’entre 1.000 i 5.000 habitants.

La renda per habitant a Catalunya és de 17.600 euros l’any 2018, un 2,1% superior respecte l’anterior. Pràcticament totes les comarques han incrementat la renda per habitant. El Solsonès ho ha fet amb un 6,2%, només per sota de la Cerdanya, amb un 6,6%. Amb tot, les comarques amb la renda per habitant més elevada continuen sent el Barcelonès, el Baix Llobregat, el Garraf i el Vallès Occidental.

L’increment de la renda de les famílies a Catalunya s’explica pel creixement dels principals components dels seus ingressos: la remuneració d’assalariats, l’excedent brut d’explotació i les prestacions socials. La remuneració d’assalariats representa el 58,6% dels principals ingressos de les famílies a Catalunya i és el principal component de renda a totes les comarques el 2018. Els ingressos provinents de les prestacions socials representen el 19,5% del total d’ingressos. Només 1 de cada 4 municipis de més de 1.000 habitants se situa en una renda per habitant per sobre la mitjana catalana.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *