El CTFC lidera un estudi pioner que simula la dinàmica forestal dels boscos espanyols incorporant factors ambientals i climàtics

Els models desenvolupats fins ara eren regionals o bé només es centraven en una sola espècie forestal. Aquest estudi proporciona una base sòlida per a la simulació d’escenaris forestals aplicable al conjunt d’Espanya o a qualsevol regió de l’Estat facilitant la presa de decisions estratègiques als actors implicats durant els propers anys.

Per primera vegada, l’equip de recerca de l’ens presenta un conjunt de models per simular la dinàmica forestal de 27 espècies representatives de tota Espanya, incorporant factors ambientals i climàtics. S’han basat en les dades dels tres Inventaris Forestals Nacionals, que inclouen més de 50.000 parcel·les i 838.000 arbres, i que han permès desenvolupar 182 models d’increment de diàmetre i d’alçada, alçada total, supervivència i generació. Això permet definir escenaris alternatius de gestió incloent la incertesa de possibles escenaris climàtics.

Aquest nou model ja s’ha començat a aplicar als boscos catalans. L’objectiu és fer una valoració preliminar de quatre aspectes: la producció de fusta, l’estoc de carboni, la reducció dels impactes negatius dels incendis i la biodiversitat forestal. A més, té en compte l’activitat econòmica i els llocs de treball generats.

S’han considerat dos escenaris d’escalfament global: un d’altes emissions i un altre d’emissions moderades. També s’han considerat dos escenaris de gestió forestal: un amb la demanda de fusta i pràctiques silvícoles sense variacions i un altre amb un augment progressiu de la demanda de fusta i de la superfície gestionada i un canvi en la gestió forestal. Amb aquest segon escenari, l’estudi constata la mobilització d’un 34% més de fusta dels boscos catalans i la creació d’entre 770 i 3.300 llocs de treball entre directes i indirectes. La simulació també destaca la reducció de l’àrea afectada per incendis d’alta intensitat, un lleuger augment de la probabilitat de supervivència de les masses forestals afectades i un increment de la diversitat dels boscos madurs. L’anàlisi també conclou que la gestió sostenible augmentarà la capacitat dels boscos a generar aigua blava. També es preveu estudiar altres aspectes com la producció micològica i la sanitat forestal.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *