El Consell Comarcal treu a concurs una plaça de psicòleg per l’àrea de Serveis Socials

La persona que ocupi aquest lloc de treball haurà de prestar atenció psicològica a les persones ateses des de l’equip de serveis socials bàsics que així es determini en el seu pla individual d’atenció. També haurà de realitzar tasques de treball interdisciplinari dins l’equip i intervenir en el malestar psicològic que acompanya les problemàtiques socials amb una doble vessant: preventiva i terapèutica. Així mateix, haurà d’oferir assessorament i suport tècnic als professionals de l’equip de serveis socials, fer derivacions als serveis d’atenció especialitzada de salut mental i fer una atenció preventiva i de promoció de la salut mental tant a nivell individual com grupal.

La plaça és a temps parcial, amb un 75% de la jornada. Paral·lelament al concurs s’obre una borsa de treball que tindrà una vigència de 4 anys sempre que hi hagi el finançament de la Generalitat per a aquest lloc de treball. Per a optar-hi, cal disposar del grau o llicenciatura en psicologia, el nivell C1 de català, acreditar el coneixement de la llengua castellana, tenir carnet de conduir i disponibilitat per desplaçar-se per la comarca i tenir el Certificat d’Absència de Delictes de Naturalesa Sexual.

Es valorarà l’experiència laboral com a psicòleg, els cursos i jornades de formació i la formació reglada. Els aspirants també hauran de superar una entrevista personal. Les persones interessades tenen 20 dies naturals per presentar les seves sol·licituds.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *