El Consell Comarcal ha incorporat un tècnic de suport a l’ocupació juvenil

Presta els seus serveis principalment a l’Oficina Jove, tot i que estendrà la seva activitat arreu de la comarca i treballa coordinadament amb tots els agents que inclouen els joves en el seu àmbit d’actuació. La contractació s’emmarca en el Programa de Suport a l’Ocupació Juvenil, de tres anys de durada i promogut pel SOC, el Servei d’Ocupació de Catalunya. L’objectiu és informar, orientar i acompanyar els joves d’entre 16 i 29 anys, especialment els més vulnerables fins als 24, per aconseguir que es mantinguin en itineraris formatius, afavorint així la seva transició del sistema educatiu a l’àmbit laboral.

El programa consta de dues grans línies d’actuació. D’una banda, facilitar informació genèrica als joves sobre tots els aspectes relacionats amb itineraris formatius, mercat laboral i recursos i eines per accedir-hi. Això es farà a través de sessions informatives, col·laborant amb el teixit empresarial i coordinant-se amb els centres educatius per detectar possibles casos d’abandonament escolar. D’altra banda, s’oferirà assessorament i orientació personalitzada als joves que ho requereixin. Aquest serà adaptat al seu perfil, circumstàncies personals, familiars i socials i necessitats i expectatives.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *