El Solsonès és una de les tres comarques catalanes que més van créixer el 2018

Ho posa de relleu l’Anuari Econòmic Comarcal del BBVA, fet públic ahir. Juntament amb el Baix Llobregat i el Garraf, van experimentar un creixement del 4% del valor afegit brut, l’equivalent al PIB a preus de mercat. Aquesta xifra se situa molt per damunt del 2,6% d’augment global de Catalunya, marcat pel sector serveis i la construcció en detriment de la indústria. El director de l’estudi i catedràtic d’Economia de la Universitat Autònoma de Barcelona, Josep Oliver, explica el perquè del creixement destacat en aquestes tres comarques:

El 2018, el valor afegit brut de la indústria va créixer impulsat per la indústria i els serveis, la bona dinàmica de la construcció i el fort increment del sector primari. Malgrat aquest fort avenç, l’important pes del sector industrial i els estralls de la crisi d’entre el 2007 i el 2013 encara es deixen sentir.

En el sector terciari en destaca un augment del 3,8% dels serveis privats, sobretot hostaleria, transports i activitats professionals, científiques i administratives tot i que el comerç s’estanca. Tal com apuntava el director de l’Anuari, Josep Oliver, l’important creixement de les branques manufactureres, sobretot la metal·lúrgia, ha estat clau en el sector industrial. L’any passat, l’afiliació a aquest subsector va créixer un 19%. El Solsonès és la segona comarca on la construcció té més pes en el PIB, un 13,7%, només per darrera de la Cerdanya. En aquest àmbit, posa de relleu la petita millora en habitatges iniciats, un total de 25, l’avenç de la demolició i preparació de terrenys i l’obra civil. També ha crescut moderadament la instal·lació i acabat d’edificis. Finalment, El Solsonès és la tercera comarca catalana on més ha augmentat el sector primari. Ha experimentat un notable ascens per la ramaderia, amb un increment del 6% de places del sector porcí, i l’agrícola, amb un 30% d’augment de la producció de blat i ordi superant les 50.000 tones.

          

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *