El compte general del 2018, principal punt de l’ordre del dia del primer ple ordinari del mandat a l’Ajuntament de Solsona

Tindrà lloc demà a les 9 del vespre. El compte general del 2018 va ser informat favorablement per totes les parts en la darrera Comissió Especial de Comptes. El resultat pressupostari és de prop de 475.000 euros, un 3% inferior a l’anterior, amb un romanent de tresoreria de 3,3 milions d’euros. El rati legal de deute viu és del 39,20%, 71 punts per sota del màxim legal i 36 punts inferior del límit aconsellable per realitzar operacions de crèdit sense autorització. L’endeutament per habitant és de prop de 380 euros, inferior a l’exercici anterior. Tant el grau d’execució del pressupost de despeses com el d’ingressos superen el 95%. Encara en matèria econòmica, l’actualització de les retribucions del personal un 0,25% seguint la normativa estatal obliga a realitzar una modificació de crèdit.

En la sessió de demà es nomenaran els representants municipals dels 17 organismes que depenen de l’Ajuntament, 8 del Consell Comarcal, consorcis, mancomunitats, patronats i entitats i associacions externes.

El ple municipal també votarà l’adhesió al Consorci per a la Gestió Integral d’Aigües de Catalunya, per disposar d’assessorament i suport en la gestió del servei municipal de l’aigua.

Així mateix, es debatrà la delegació de competències del Ple a favor de la Junta de Govern Local que, com el mandat passat, inclou el compromís de no adoptar cap acord per delegació que no hagi estat aprovat prèviament per la Comissió Informativa, amb presència de tots els grups municipals.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *