Plaça Major

Plaça Major és un programa de periodicitat mensual que s’emet en dissabte a les 11 del matí i la reemissió, el dimecres a les 10. Es tractaran qüestions de l’actualitat en profunditat, donant prioritat als àmbits local i comarcal. Combinarà els formats d’entrevista, monogràfic i debat polític en funció de la temàtica tractada.