Els experts demanen que les noves polítiques de la Unió Europea s’orientin a millorar la conservació d’espècies amenaçades

Ho han publicat recentment en dues revistes científiques investigadors del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya. Els autors dels articles alerten que només entre el 15 i el 17% de les poblacions en situació crítica, espècies en perill d’extinció i espècies vulnerables presents a la Unió Europea estan cobertes per les directives europees. Malgrat això, espais com Xarxa Natura 2000 cobreixen altres espècies amenaçades que no figuren a les llistes i, per tant, determinen que la xarxa té un potencial de conservació molt més gran que l’actual. Els investigadors han conclòs que els objectius de conservació no es compleixen i mostren que, amb la revisió dels plans de gestió en un 3% dels espais Natura 2000 es podria donar cobertura a totes les espècies de vertebrats amenaçades. La majoria d’aquests espais es concentra al sud d’Europa.

Virgilio Hermoso, investigador del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya, proposa quatre solucions: millorar la representació d’espècies amenaçades; assegurar que la conservació d’aquestes espècies queda coberta millorant la gestió dels espais Natura 2000; integrar la gestió d’espècies i hàbitats fora de les àrees protegides i augmentar els recursos assignats a la gestió de la conservació.

Els experts alerten que, després del 2020, l’Estratègia de la Biodiversitat de la Unió Europea necessitarà una revisió exhaustiva per millorar la cobertura d’espècies amenaçades, millorar l’eficiència de la conservació aprofitant els recursos existents i ampliar la planificació de conservació contemplant la compatibilitat amb altres usos.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *